maandag 18 maart 2013

Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens een tweedaags bezoek aan Afghanistan haar meerjarige steun aan de Afghaanse vrouw toegezegd.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister voerde gesprekken met vrouwen in Kunduz en Kabul.

Zij verklaarde na afloop onder meer dat er volgens de grondwet in Afghanistan gelijkheid is voor vrouwen, maar dat dit in de praktijk anders uitpakt.

Ploumen zei: “Hoewel de positie van vrouwen in Afghanistan de afgelopen jaren zeker is verbeterd, moet er nog heel veel gebeuren. Tijdens mijn gesprekken met vrouwen in Kabul en Kunduz is dit overduidelijk naar voren gekomen.”

Minister Ploumen ontmoette in Kunduz en Kabul Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers.

“Volgens de grondwet is er gelijkheid, maar de praktijk is anders. Vrouwen worden seksueel misbruikt, worden op basis van 'morele misdaden' als overspel en seks voor het huwelijk zonder proces gevangen gezet en durven geen aangifte bij de politie te doen,” aldus Ploumen.

Ze vervolgt: “Bovendien vormt straffeloosheid een probleem; daders van geweld tegen vrouwen zijn vaak bekend, maar worden vaak niet vervolgd. In 2012 werden er 4000 gevallen van geweld tegen vrouwen gemeld, maar slechts 163 zaken werden opgepakt.”

Veel vrouwen vrezen door het vertrek van Nederland uit Kunduz dat vrouwenrechten in Afghanistan geen prioriteit meer krijgen.

Nederland stopt op 1 juli dit jaar met de politietrainingsmissie in Kunduz en trekt de aanwezige militairen uit deze Noord-Afghaanse provincie terug. Dit is een jaar eerder dan gepland. Maar Ploumen zal Afghaanse vrouwen niet laten vallen.

“Vrouwen zijn onmisbaar bij wederopbouw en voor het scheppen van duurzame vrede. Ik laat de vrouwen van Afghanistan daarom niet in de steek,” aldus de bewindsvrouw.

Toegang tot justitiële systeem bevorderen
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Ploumen de toegang tot het justitiële systeem voor vrouwen wil bevorderen.

Met een budget van 1,5 miljoen euro dat de minister in Afghanistan toezegde, wil zij in samenwerking met andere internationale partners zich de komende jaren voor de Afghaanse vrouw inzetten.

Zij gaat met dit bedrag onder meer een juridische faculteit ondersteunen, zodat meer vrouwen in functies in de justitiële sector terecht kunnen komen.

Ook wordt er met dit bedrag onder meer gewerkt aan de verbetering van de rechtsbijstand voor vrouwen en wordt de capaciteit van vrouwenorganisaties vergroot.

In Kunduz en Kabul ontmoette minister Ploumen Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers, waarmee zij sprak over het tegengaan van huiselijk geweld en betere naleving van Afghaanse wetgeving die vrouwen moet beschermen.

Daarnaast bracht zij een bezoek aan de vrouwengevangenis in Kunduz en sprak daar met vrouwelijke gedetineerden en advocaten.

De minister opende in Kunduz een door Nederland gefinancierd kantoor voor bemiddeling (mediation), dat op een laagdrempelige manier bijdraagt aan het oplossen van conflicten op dorpsniveau.

Zie ook:
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli